Historiek

De Z.L.W.T.C. – aanvankelijk Z.L.T.C. – werd opgericht in mei 1972. De initiatiefnemers waren de heren Julien Kempeneers, Frans Pirard, Marcel Poffé en Aimé Omloop. De eerste zondag waren er vier renners aan de start: Brougmans, Kempeneers, Poffé en Omloop. Drie zondagen later was het groepje reeds uitgebreid met Jef Buteneers, de gebroeders Creten, Alfons Herten, Romain Sauwens en Arthur Vandenrijt.

Iedere maand werd een bestuursvergadering gehouden waaraan een zestal leden deelnamen. De eerste voorzitter was Marcel Poffé.

Al heel snel werd een vergunning aangevraagd bij de BWB afdeling Toerisme. Vanaf dan kon men deelnemen aan heel wat sterritten: Luik – Bastenaken – Luik, Namen – Bouillon, Rekem – Francorchamp – Rekem, 300 km brevet en nog vele andere. De club bleef niet stil zitten en organiseerde zelf ook ritten. Kessenich – Aubange – Sint-Truiden, De Panne – Sint-Truiden, Sint-Truiden – Keulen, Sint-Truiden – Waxweiler (Eifel) – Sint-Truiden en Sint-Truiden – Baarle-Nassau – Sint-Truiden waren de belangrijkste.

Ieder jaar werd er een tijdrit ingericht door de BWB. Verschillende leden van de club namen aan de tijdrit deel en er werden heel wat prijzen behaald.

Auto78Door de jaren heen groeide de Z.L.W.T.C. steeds verder. Onder voorzitter Roger Boyen werd in 1978 de eerste volgwagen door de club aangekocht. De club telde toen 52 leden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 1991, onder voorzitterschap van Tony Cleijnen, werd het reglement aangepast zodat de club ook toegankelijk werd voor vrouwen. Martine Decoutere heeft zich dan als eerste aangesloten.

In 1994 werd er beslist om in 2 groepen te fietsen, een langzame en een snelle groep. Elke groep werd begeleid door een auto.

In 1996 werd de club mede-inrichter van de Kiwanis-Classic. Een jaar later werd de eerste Willy Vannitsen Classic georganiseerd.

In 2000 kwam er een groep bij: A = langzame groep, B = snelle groep en C de meest traagste groep. Een jaar later gaf voorzitter Kris Govaerts een meer logische indeling aan de groepen: A = snellere groep, B= iets minder snelle groep en C de echte toeristen.

In 2008 werd er een derde volgwagen aangekocht.

In 2009 werd de nieuwe benaming van de club Z.L.W.T.C in plaats van Z.L.T.C. Om de club nog meer bekendheid en uitstraling te geven en ook om tussen de leden onderling beter te kunnen communiceren werd de site http://www.zlwtc.be via internet naar het wereldwijde netwerk verstuurd.

Eind 2010 gaf Kris Govaerts zijn ontslag als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Michel Vanbrabant, die in 2012 de fakkel doorgaf aan Benny Priemen.

Op 01 maart 2016 stapte de ZLWTC over van een feitelijke vereniging naar een VZW.
De nieuwe uitbaters van ons clublokaal maakten op 21 september 2016 een eind aan de samenwerking met de fietsclub. Hierdoor moest de club na 44 jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Die vonden we in Brustem ”Café De Drie Gezusters” waar we een proefperiode voor de ganse winter afsloten. De proefperiode verliep zeer goed en na onderling overleg heeft het bestuur besloten om het clublokaal voortaan te Brustem “Café De Drie Gezusters” te huisvesten.

In 2018 trok service club Kiwanis zich terug uit de organisatie van de Willy Vannitsen Classic. Op deze manier werd onze club de enige eigenaar we deze gewaardeerde toertocht.
Bij gebrek aan een chauffeur voor de derde volgwagen, werd beslist om deze uit gebruik te nemen.

Het jaar erop, in 2019, werden ook de twee andere autos van de hand gedaan. De groepen waren te klein geworden om de kosten voor het in stand houden van volgauto’s te verantwoorden en bij de deelnemende fietsers werd hoe langer hoe minder behoefte aan een volgauto ervaren. Chauffeur Michel, die één van de auto’s van de club overgenomen heeft, blijft in het zomerseizoen wel een groep begeleiden.

In 2020 werd de mensheid geplaagd door het SARS-CoV-2 virus. Zoals wereldwijd, werden ook in België maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in te dijken. Zo was het vanaf 24 maart 2020 tot ergens in Juli/Augustus 2020 verboden om in groep sport te beoefenen. Alle clubactiviteiten moesten in deze periode dus opgeschort worden.
Omwille van een verzwakkende gezondheid biedt Benny Priemen in oktober 2020 zijn ontslag als voorzitter aan. Raf Vansichen wordt bereid gevonden om het voorzitterschap op te nemen.

Op de Algemene Vergadering van 29 augustus 2021 werd, op voorstel van het bestuur, beslist om de club terug het statuut van Feitelijke Vereniging te geven. Dat is dus een terugkeer naar de toestand van voor 2016. De redenen waarom de VZW opgericht was, waren immers grotendeels weggevallen, o.a. om de aansprakelijkheid van de individuele leden in te dekken, voor risico’s die grote organisaties zoals de Willy Vannitsen Classic met zich mee brachten. Anderzijds bracht het statuut administratieve verplichtingen en kosten met zich mee, waarvan we ons wilden ontdoen.
De voorzitter Raf Vansichen neemt de taak op zich om de vereffening van de VZW administratief te beheren, maar verkiest om geen verantwoordelijkheid meer te dragen in de opnieuw opgerichte feitelijke vereniging. Karel Boussu is voortaan voorzitter van de club.

%d bloggers like this: